Mikołów

18.03.2019 - Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie, ul. Zielona, zlokalizowanego na działce nr 1007/56