Szczecinek

10.07.2019 - Wykonanie rozbudowy z przebudową boiska przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku