Babimost

10.05.2019 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia boiska treningowego (głównego) na terenie Bydgoskiego Klubu Sportowego CHEMIK przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy"